UNION SOVIETICA 1986

Rinat Dassaiev

Sergei Krakovski

Viktor Tchanov

 

Andrei Bal

Aleksandr Bubnov

Aleksander Chivadze

Anatoli Demianenko

Oleg Kuznetsov

Nikolaj Larionov

Gennadi Morozov

Sergei Aleinikov

Vladimir Bessonov

Gennadi Litovchenko

Vasili Rats

Pavel Yakovenko

Ivan Yaremchuk

Igor Belanov

Oleg Blokhin

Vadim Evtushenko

Oleg Protasov

Sergei Rodionov

Alexandr Zavarov

 

DT. Valeriy Lobanovskyi